HomePhabricator

Revert "[WebAssembly] Expand setcc of v2i64"

Authored by vlad.tsyrklevich on Oct 31 2019, 4:32 PM.